VĂ„r organisation

Organisationen bestÄr av flera bolag i en koncern. Alla verkar i byggsektorn med en uppdelad verksamhet med fokus pÄ olika delar av byggprocessen.

PBAB utför entreprenader – bĂ„de general- & totalentreprenader – inklusive allt frĂ„n kalkyl- och kvalitetsansvarig till projektledning, samordning av under- och sidoentreprenörer samt tidsstyrning och inköp.

PBAB utför Àven byggledning exempelvis som byggherrens eller entreprenörens byggombud.


Lövdalens Bygg AB utför byggarbeten, byggentreprenader och byggservice.

BÄda företagen arbetar huvudsakligen inom ROT-sektorn, det vill sÀga med projekt som rör renovering, om- och tillbyggnad. Vi jobbar Àven med restaureringar av kulturskyddade fastigheter samt hyresgÀstanpassning. VÄrt huvudsakliga geografiska verksamhetsomrÄde Àr Storstockholm och vÄra kunder Àr bland andra Svenska BostÀder, Arcona, Linco Fastighets AB och AP-fastigheter i kategorin större fastighetsÀgare/förvaltare. Bland vÄra kunder Äterfinns Àven olika privata företag. Dessutom utför vi uppdrag Ät privatpersoner med högt stÀllda krav pÄ kvalitet och specialanpassningar.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8