AffÀrside & Vision

PBAB:s affÀrsidé Àr att med hög kvalitet och helhetssyn leda och styra byggprojekt inom ROT och nyproduktion pÄ entreprenaduppdrag frÄn fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.

Lövdalens Byggs affÀrsidé Àr att utföra byggentreprenader och byggservice med hög kvalitet och helhetssyn till fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.


VÄr vision Àr att bli den naturliga samarbetspartnern för allt inom bygg.

VÄr framgÄngsfaktor Àr att allt vi gör, gör vi med hög kvalitet, stort ansvar och med fokus pÄ kunden.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8