Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Hög kvalitet uppfyller hårda krav
Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Det omfattande kvalitetstänkandet präglar hela vårt sätt att arbeta och gör att vi kan uppfylla de krav som ställs. Samtidigt som våra båda bolag byggt upp en hög kompetens och lång erfarenhet, förnyar och förbättrar vi oss ständigt för att kunna ligga i framkant när det gäller byggmetoder, material och teknisk utveckling.

Såväl PBAB bolagen som Lövdalens Bygg jobbar med en kvalitetspolicy och ett väl genomarbetat kvalitetsledningssystem som överstämmer med ISO 9001 och utvecklas genom regelbundna uppföljningar och genom att uppmuntra nytänkande.

Miljöansvar för långsiktig hållbarhet
Vi tar ett aktivt miljöansvar och vi strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vi hushåller med naturens resurser och tänker på långsiktig hållbarhet. Vårt miljöarbete överstämmer med ISO 14001. Det omfattar såväl våra egna miljökrav på oss själva, leverantörer och entreprenörer som samråd och samarbete med våra beställare. Vid samtliga uppdrag som vi utför finns system för att säkerställa att avsedd miljökvalitet uppnås, och vi följer givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Bra arbetsmilj√∂ ‚Äď bra arbetsliv
Vi tror att n√∂jda och friska medarbetare g√∂r ett b√§ttre jobb. D√§rf√∂r satsar vi p√• att ha en bra arbetsmilj√∂ s√•v√§l fysiskt som psykiskt som socialt, och det har gjort att vi haft otroligt f√• arbetsrelaterade skador ‚Äď bara ett fall p√• snart 50 √•r! Vi s√§tter s√§kerheten f√∂rst genom att ha god kunskap om till√§mpliga lagar och f√∂reskrifter inom arbetsmilj√∂omr√•det och modern skyddsutrustning. Dessutom arbetar vi f√∂rebyggande genom utbildningar, genom riskbed√∂mningar och genom systematiskt arbetsmilj√∂arbete.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8